Artikel Archive

BAHAYA CINTA DUNIA

BAHAYA CINTA DUNIA Oleh: Abdullah Sholeh Hadrami Allah banyak sekali menerangkan dalam al-Qur’an tentang hakekat kehidupan dunia dan menganjurkan kepada kita agar bersikap zuhud terhadapnya serta memperingatkan kita
Read More